Det Journalistiske Dopet

Forfalsker Høyesterett kjennelser?

Jeg har nå omtrent 1 million kroner i gjeld som følge av et grovt justismord. I ankenekten fra Høyesterett, hvor flere dommere har signert kjennelsen – er ikke dommernes navn nevnt i teksten i kjennelsen. Den samme domstolen har heller ikke begrunnet avgjørelsen? Nå viser det seg at Høyesterett ikke «bare» har gjort dette i min ankesak – men i flere ankesaker. I følge Høyesterett utstedes det et høyt antall avgjørelser hvert år – som ikke begrunnes.

(mer…)

Gravegruppa i Dagbladet med høy tullingfaktor

Dagbladet snur bevisst opp ned på det jeg sa når jeg ble intervjuet, fremmer usannheter om hva jeg skal ha ytret, utelater premissene for mine påstander ved at de unnlater å vise til seriøse kilder jeg har sendt journalisten – samtidig som de viser til kilder som passer deres agenda. Dette viser at Dagbladet benytter en utspekulert og uansvarlig journalistikk for å fremstille meg som en tulling – som igjen brukes for å latterliggjøre min tidligere arbeidsgiver.  (mer…)

Antirasistisk Senter med karakterdrap og konstruert antisemittisme

Publiserer Antirasistisk Senter fabrikert antisemittisme og rasisme for å legitimere millioner av kroner i statlige donasjoner? Uavhengig av motiv, lederen og redaksjonen har utvist så dårlig kildekritikk at de nå bør ta sine tinnfoliehatter og trekke seg – med umiddelbar virkning.

(mer…)

Det journalistiske dopet – John Færseth og Dagbladet

Det journalistiske dopet handler om journalister som benytter uetiske metoder for å gjøre sakene så spektakulære at redaksjoner rundt om villig publiserer det de skriver? Hva hvis avisredaksjoner ukritisk slipper til åpenbare løgnhistorier? Hva hvis dette har gått så langt at det kan kalles en trend? Er slike metoder mer utbredt enn vi tror, og kan det være en del av en større journalistisk mørk understrøm i norge?

(mer…)