Måned: april 2018

Forfalsker Høyesterett kjennelser?

Jeg har nå omtrent 1 million kroner i gjeld som følge av et grovt justismord. I ankenekten fra Høyesterett, hvor flere dommere har signert kjennelsen – er ikke dommernes navn nevnt i teksten i kjennelsen. Den samme domstolen har heller ikke begrunnet avgjørelsen? Nå viser det seg at Høyesterett ikke «bare» har gjort dette i min ankesak – men i flere ankesaker. I følge Høyesterett utstedes det et høyt antall avgjørelser hvert år – som ikke begrunnes.

(mer…)

Forbrukertilsynet og Markedsrådets heksejakt på Anne Harila

Jeg skammer meg på vegne av myndighetene i dette landet, som forfølger og behandler mennesket Anne Harila som en pest og en plage. Et menneske som har viet snart 45 år av livet sitt for å hjelpe andre mennesker til et bedre liv.

(mer…)