Måned: august 2016

Nett-trollet Øivind Bergh hevder at “resultatet [av ankesaken] er opplagt”

Men hvordan samsvarer en påstand om at “resultatet er opplagt” når man leser det “rause” forlikstilbudet han og advokat Jon Wessel-Aas sendte meg kort tid etter at Agder lagmannsrett aksepterte min anke?

(Oppdatering 20.10.2017 Hør hva direktøren i Havforskningsinstituttet forteller om havforsker Øivind Bergh. Avsløringene er oppsiktsvekkende: Sissel Rogne, direktøren i Havforskningsinstituttet – om Øivind Bergh)

Som endel nå er kjent med har jeg saksøkt Øivind Bergh for grove ærekrenkelser. Etter å ha tapt saken på alle punkter i Sandefjord tingrett, og fått en dom mot meg som er feil på alle punkter, anket jeg dommen til Agder lagmannsrett.

Etter dommen har Øivind Bergh (i det senere også kjent som kaffekasteren) bl.a. uttalt følgende om anken:

“det er en vanvittig sløsing med tid og penger, og at resultatet er opplagt”

Det er ikke mange ting forskeren og jeg er enige om, men at saken er opplagt er noe jeg kan samtykke i – men da med et helt annet utgangspunkt enn dette nå beryktede nett-trollet.

(mer…)