Justismordet og rettsfarsen – Øivind Bergh vs. Tore B. Krudtaa

«A lie gets halfway around the world
before the truth has a chance to get its pants on.»
Winston Churchill

Prolog

Denne historien handler om hvordan havforskeren Øivind Bergh har benyttet egne blogger, en Facebook-gruppe, kommentarfelter i ulike nettaviser, samt sosiale medier som Facebook og Twitter – for å sverte mitt omdømme på det mest groteske.

(Oppdatering 20.10.2017 Hør hva direktøren i Havforskningsinstituttet forteller om havforsker Øivind Bergh. Avsløringene er oppsiktsvekkende: Sissel Rogne, direktøren i Havforskningsinstituttet – om Øivind Bergh)

(Oppdatering 03.06.2018 Flere avsløringer om havforsker Øivind Berghs oppførsel på Internet: En Radikal Portal for Øivind Berghs netthets)

Dette handler også om en rettsfarse så bisarr, at jeg vil tro de fleste som leser dette vil ha vanskelig for å forstå hvordan det er mulig. Jeg er nå dømt i Sandefjord tingrett for å ha ærekrenket Øivind Bergh (i realiteten dømt for å være bl.a. en antisemitt (rasist), en som fremmer antisemittisme og en høyreekstrem). Dette i følge dommeren pga. min linking og øvrig nettaktivitet, og dette til tross for at jeg aldri har gjort noe, ytret noe eller lenket til noe som skal kunne indikere at jeg har noe som helst med disse ekstremitetene å gjøre.

Til tross for at ingen til dags dato har klart å vise til noe fra meg som skulle legitimere at jeg, av Bergh og dommeren (eller noen andre), blir stemplet som en antisemitt og en høyreekstrem, toppes det hele med at hoveddommer Reidun Wallevik avviser min ankesak i Agder lagmannsrett – 4 dager før saken var berammet. Årsaken er at Wallevik ikke aksepterte at jeg ville være selvprosederende, og fordi Wallevik mener at jeg har bragt saken ut av sporet.

Avsporingen, som i realiteten kom fra Reidun Wallevik, kan antakelig knyttes opp til det faktum at jeg kort tid før dette hadde sendt inn et nytt sentralt bevis i saken. En jøde ved navn Musa Moris Farhi hadde nemlig kommet med en signert vitneuttalelse angående innholdet i en video som jeg visste motparten ville benytte mot meg i ankesaken. Musa Moris Farhi er visepresident i PEN International. Min tanke var at lagmannsretten burde tillate meg å benytte et slikt sentralt bevis i saken. Henvendelsen endte dessverre med at jeg aldri fikk noen tilbakemelding om jeg kunne benytte vitneuttalelsen -fordi Wallevik få dager senere begynner å raljere med at jeg har gjort saken unødvendig kompleks, og at retten derfor ville vurdere å pålegge meg å benytte prosessfullmektig.

Avvisningen i lagmannsretten, ble anket til høyesterett. Noe som endte med en kontant avvisning. Man kan med det slå fast at både lagmannsretten og høyresterett gir blaffen i grunnleggende menneskerettigheter, og at de gir blaffen i menneskerettsloven som norge signerte i 1999. Der står det bl.a. at man kan velge selv hvem man vil være representert av i retten. Man kan altså, i følge loven, selv bestemme om man vil benytte en advokat, en bekjent, eller representere seg selv ved å være selvprosederende. Jeg kommer tilbake til det juridiske og det irrasjonelle i lagmannsretten og høyesteretts vurderinger og avvisninger.

Øivind Bergh feirer i disse dager noe han påstår å være en seier. Han har også gjort det klart at han nå kommer til å benytte namsmannen for å kreve et ikke ubetydelig beløp på noe som må ligge et sted mellom kr. 400 000 – 500 000. Bergh føler seg nemlig ærekrenket av at jeg tidligere har kalt ham for en nettmobber en desinformat og en løgner.

Nett-trollet Øivind Bergh

netthetser-bergh-oppfordrer-til-stalking

Påstanden om at Bergh er et nett-troll – er min subjektive vurdering, basert på Berghs usanne og ærekrenkende ytringer om meg (og andre meningsmotstandere). Før jeg går inn på de spesifikke anklagene Bergh har kommet med mot meg og Dag Fallet, hvor alvorlige anklagene er, samt mer informasjon om rettsfarsen, kan det være på sin plass å vise hva slags sverte-metoder denne fyren kan få seg til å benytte i det offentlige rom. Etter at Øivind Bergh og Shoaib Sultan med hjelp av en uansvarlig journalist i TV2 svertet lederen i Norges Miljøvernforbund på det mest groteske, endte det stygge personangrepet med at Øivind Bergh klikket foran åpent kamera. Når Bergh ble konfrontert med sin uredelige brunskvetting av Kurt Oddekalv, svarte Øivind Bergh med at han kun ville snakke med TV2 alene. Etter at Oddekalv kvitterte med at Bergh var et nett-troll som ødela livene til mange mennesker, endte det med at Bergh helte varm kaffe på Oddekalv.

Her kaster forskeren varm kaffe på Kurt Oddekalv:
http://www.ba.no/nyheter/bergen/innenriks/her-kaster-forskeren-varm-kaffe-pa-kurt-oddekalv/s/5-8-302574

Kurt Oddekalv møter nett-trollet Øivind Bergh:
https://www.youtube.com/watch?v=IhKkqIhmS_E

Personangrepene og rettsfarsen

Etter å ha blitt stemplet som en eksponent for antisemittisme av Bergh i et stygt personangrep på Dagsavisen.no/nyemeninger kontaktet jeg Øivind Bergh via epost for å få han til å slette den usanne påstanden. Forsøket i å få Bergh til å komme til fornuft resulterte i nye gale påstander om at jeg skal fremme antisemittisme, være en høyreekstrem og endel andre bisarre personangrep.

Mine viktigste bevis i saken

Hovedbevisene mine var at Bergh i det offentlige rom, uten forbehold har kommet med følgende påstander. Det gjøres oppmerksom på at samtlige av påstandene er grove usannheter:.

 • At jeg skal være en antisemitt.
 • At jeg skal være en eksponent for denne type antisemittisme i norge. Altså at jeg skal være en eksponent for antisemittisme.
 • At jeg skal være ekstremt pågående og agressiv i promotering av antisemittiske konspirasjonsteorier (altså at jeg skal være ekstremt pågående i promotering av antisemittisme), samt at jeg skal ha lenket til antisemittiske uttrykk. Denne antisemittismen hevder Bergh er å finne i mine YouTube kilder.
 • At min spredning av propaganda for antisemittiske nettsteder og pedofilisverting er så alvorlig at samfunnet må beskytte seg mot meg.
 • At jeg skal være en høyreekstrem.
 • At jeg sprer anklager om pedofili om navngitte personer, og om medlemmene i store organisasjoner (Human-Etisk Forbund og Foreningen Skepsis).
 • At jeg skal ha hevdet at Human-Etisk Forbund i virkeligheten er en pedofil sekt.
 • At jeg skal ha publisert på min Facebook-side at Human-Etisk forbund er et slags pedofilt nettverk.
 • At jeg skal ha lenket til en blogg hvor Bergh påstår at hovedtesen i flere bloggposter er at Human-Etisk forbund er en pedofil sekt, som skjuler ringer av pedofile menn, som begår skjulte overgrep.
 • At Dag Fallet og jeg skal ha publisert påstander om pedofile tendenser hos navngitte personer, og at dette skal være straffbare ærekrenkelser.
 • En annen påstand fra Bergh om Dag Fallet og meg er:  «Etter som de taper hver eneste diskusjon slår de over i pedofilibeskyldninger. Det er slik aggresjonen over egen mislykkethet kommer til uttrykk, i en infantil, seksualisert og pervertert svertekampanje. Derfor blir disse ekstremistene overvåket. De vil bli knust.»

Her er et eksempel på Bergh sin måte å kommentere på. Dette fra en Facebook-gruppe hvor jeg er medlem, og hvor vi diskuterer problematiske sider ved GMO og genteknologi. Her påstår Bergh uten forbehold og uten dokumentasjon at jeg er «en pedofilisvertende antisemittisk ikke-utdannet person«. Hva får en statsansatt forsker til å oppføre seg sånn i det offentlige rom? I rettssaken hevdet Bergh at det var skrevet i affekt. Dommeren har ikke engang nevnt påstanden(e) i dommen. Det kan ha noe med at min advokat brukte omtrent 10 sekunder på dette stygge angrepet fra Bergh i rettssalen, og at det pga. lite fokus – ble «glemt» av dommeren.

ikke-utdannet-jeg-skjermdumpet-nettopp

Her noen flere eksempler på Berghs personangrep i det offentlige rom, som dokumenterer de påstandene om bevis som jeg kommer med innledningsvis:

samfunnet-maa-beskytte-seg-fra-minervanett

stevningen-p-sverting-1-komm-fra-TV2-2014-01-23

stevningen-p-sverting-2-komm-fra-Froya.no-2013-10-25

stevningen-p-sverting-3-komm-fra-Minervanett.no-2013-11-27

stevningen-p-sverting-4-komm-fra-Minervanett.no-2013-11-27

Øivind Berghs såkalte beviser i saken

Bergh har i utgangspunktet hatt tre «sentrale bevis» i saken (sentrale bevis sett fra motparten).

«Nett-trollets bevis 1 – beviset har ingen gyldighet»

Dette beviset handler om at jeg flere ganger i 2013 lenket til en bokomtale av boken «Vaksinasjon. Hva er sannheten om vaksiner?», forøvrig en viktig bok skrevet av Rolf Erik Hanssen. Fordi min motpart i retten (og før beh. i retten) hevdet det skulle være noe antisemittisk i andre bloggposter på det nettstedet – i bloggposter jeg ikke ante eksisterte, og i bloggposter som ikke engang var publisert på lenketidspunktet – hevder motparten at jeg fremmer antisemittisme. Motparten og dommeren (ut fra dommen) mener altså at jeg må ta ansvaret for noe jeg a) ikke har lenket til, b) ikke har visst om, og c) noe som ikke engang er evaluert skikkelig med tanke på om det er antisemitisme.

Ikke nok med det, dommeren er ikke snauere enn at han klarer å oppgi feil nettsted for beliggenheten av den aktuelle bokomtalen av vaksinen, og klarer bl.a. med det å stemple Nyhetsspeilet som et antisemittisk nettsted.

Saken er den at et menneske blir ikke en antisemitt eller en som fremmer antisemittisme ved å lenke til en bokomtale av en bok som handler om vaksiner. Det burde også Øivind Bergh forstå.

«Nett-trollets bevis 2 – beviset har ingen gyldighet»

Dette beviset handler om at jeg hadde klikket liker på Norgespartiet sin Facebook side, og at jeg hadde kommentert inne på den Facebook-siden. I følge motparten og dommeren skal visst det være nok til å bli stemplet som en Høyreekstrem.

Forunderlig nok er hverken Norgespartiet eller noen av mine kommentarer i nærheten av å være høyreekstreme. Faktisk har jeg aldri sett noe høyreekstremt der inne, og lederen Lars Rønbeck, som jeg har blitt kjent med etter rettssaken (planen var at han skulle vitne i lagmannsretten), fremstår som en meget kunnskapsrik og hyggelig person, som jeg ikke på noen måte kan forstå skal kunne oppfattes som høyreekstrem. Dette partiet har heller ikke noe i sitt program som skulle tilsi at de er høyreekstreme. Ser man på hva dette partiet står for: Direkte folkestyre med bindene folkeavstemninger (etter modell fra Sveits) samt at de ikke er knyttet opp mot noen politiske ideologier eller ismer – tyder alt på at dette partiet har definert seg ut av den politiske høyre-venstre aksen. Å påstå at noen er en høyreekstrem fordi man har klikket liker på denne Facebook-gruppen, eller fordi man har kommentert/postet inne på den Facebook-gruppen er en påstand som er fullstendig irrasjonell, og som ikke har noen gyldighet.

«Nett-trollets bevis 3 – beviset har ingen gyldighet»

Handler om at jeg skulle ha lenket til en video på YouTube som motparten hevder skulle ha en antisemittisk tittel. Tittelen på YouTube videoen, det jeg tok med av tittelen var:

«Israel Did 9-11: Jewish Ex-Marine SPEAKS OUT»

I retten påsto motpartens daværende advokat Liv Torill Evenrud at jeg hadde skrevet følgende på min FB-vegg:

«Israel Did 9-11»

Hvorpå denne ikke fullt så sindige advokaten kommer med følgende påstand:

«Dette er et antisemittisk utsagn»

Forunderlig nok, var det alt som ble sagt om den videoen av motpartens advokat. Tenk at det å skrive «Israel Did 9-11: Jewish Ex-Marine SPEAKS OUT», samt å legge en lenke til den aktuelle YouTube Videoen i følge min motpart og hans advokat – skal være synonymt med å fremme et antisemittisk utsagn.

Er det mulig å tro på noe slikt? Det bor riktignok mange jøder i Israel, men kritiserer man jødene og jødedommen ved å lenke til en YouTube video, bare fordi den som blir intervjuet i videoen er kritisk til sionister, og den sionistiske agenda? Har ikke Øivind Bergh og advokat Evenrud fått med seg det folkemordet som skjer i Palestina, og som har skjedd kontinuerlig siden sionistenes invasjon der?

Sionisme og hva sionistene egentlig har gjort, er merkelig nok ganske ukjent for mange nordmenn. Den nye dokumentarfilmen Mitt land viser på en utmerket måte hvem sionistene er, hva de står for, og hvilke horrible overgrep de har begått mot et land og mot et helt folk.

Tittelen har ingenting med antisemittisme å gjøre. Tittelen må ses i kontekst, og den gjenspeiler bare en hypotese fra den som blir intervjuet om hvordan de tre tårn ref. 9/11 «kollapset». Det er nemlig mange eksperter på bl.a. arkitektur som påstår at disse tre tårnene aldri kunne «kollapse» pga. brann på den måten de gjorde. Den som intervjues legger frem sin hypotese som går ut på at noen med tilknytning til Israel har vært innvolvert i sprengningen av de 3 tårn.

Det er sikkert mange som får absolutt bakoversveis av å høre slike påstander – «at de tre tårn ble sprengt». Men faktum er at de aller fleste vet svært lite om omstendighetene rundt det som skjedde den dagen, og hvor irrasjonelle de offisielle forklaringsmodellene rundt f.eks. de påståtte kollapsene faktisk er. Dette hovedsakelig pga. en mainstream presse som dessverre ikke gjør jobben sin.

Faktum her er at man kan ha rett i at hele eller deler av den offisielle forklaringsmodellen rundt 9/11 er feil, og at det er helt andre forklaringsmodeller som ligger til grunn for kollapsen av de tre bygningene – enn den offisielle. I et rasjonelt og kunnskapsbasert samfunn bør det være lov å legge frem alternative forklaringsmodeller, dersom det viser seg at den offisielle forklaringsmodellen åpenbart har store mangler -uten å bli stemplet som en antisemitt.

Noen og enhver bør reagere når man f.eks. blir kjent med at de som stod bak den offisielle granskningen ikke engang hadde omtalt bygning 7. Tenk at det er mulig å unngå å omtale en bygning på ca. 200 meter i høyde. En gigantisk bygning ble liksom glemt i den offisielle rapporten.

Øivind Bergh har etter avvisningen av saken i lagmannsretten og høyesterett på ulike måter feiret dommen. Bergh har også i etterkant kalt meg gal i kommentarfelt i det offentlige rom. Og det er i etterkant av rettssaken at Bergh har gått meget hardt ut i forhold til innholdet i den videoen jeg lenket til, og hvor han uten å nøle kaller dette antisemittisme. Bla. i kommentarfelt på bloggen til et annet beryktet nett-troll i norge ved navn Tor J. Næss. Næss har vært en av de ivrigste klakkørene til Bergh, og har på flere irrasjonelle måter fulgt opp brunskvettingen fra Øivind Bergh på egne blogger, og i diverse kommentarfelter.

Her er den aktuelle videoen som Bergh nå i det offentlige rom påstår er antisemittisk:
Israel Did 9-11 Jewish Ex-Marine SPEAKS OUT
https://www.youtube.com/watch?v=zxJm9z8UwFc

Men hva er antisemittisk i den videoen? Er det antisemittisme i videoen i det hele tatt? Jeg har hele tiden påstått at det ikke er noe antisemittisme der, både før og etter rettssaken.

Som jeg nevnte innledningsvis hadde jeg rett før rettssaken var berammet i lagmannsretten sendt inn et vitneutsagn fra jøden Musa Moris Farhi. Vitneutsagnet handler om innholdet i videoen «Israel Did 9-11 Jewish Ex-Marine SPEAKS OUT».

Jeg hadde via en mellom-mann fått sendt over nødvendig informasjon til Farhi – om hvilke anklager jeg var utsatt for, og at jeg hadde behov for å få en vurdering av innholdet i videoen. Å få en slik vurdering av en jøde, og en jøde med den bakgrunnen som Farhi hadde ville kunne være av avgjørende betydning. Jeg visste nemlig at hvis jeg ikke fikk noen til å uttale seg om innholdet i den videoen, og med de vitnene som Øivind Bergh benyttet seg av, kunne den videoen alene være nok til å felle meg i retten. Jeg visste fra før av at både Shoaib Sultan og John Færseth er svært raske på avtrekkeren når det gjelder å stemple noe som antisemittisk (det fikk jeg bl.a. erfare i tingretten når disse vitnet).

Musa Moris Farhi har altså sett videoen, og kommet med et skriftelig vitneutsagn om innholdet i videoen. Hans klare svar er at den etter hans syn ikke er antisemittisk. Han forklarer også inngående hvorfor den ikke er det. Og kommer med noen særdeles interessante kommentarer på slutten om hvor farlig det er å kalle noe for antisemittisme når det ikke er noe antisemittisme. Kopi av brevet (vitneutsagnet) fra Musa Moris Farhi, som jeg forøvrig aldri fikk noe svar fra hoveddommeren om jeg kunne benytte i rettssaken, er å finne her:

Vitneuttalelse fra Musa Moris Farhi

Avvisningen i lagmannsretten

Det var altså 2 dager etter at jeg hadde sendt inn dette beviset fra Musa Moris Farhi, at hoveddommer Reidun Wallevik begynner å bable om at jeg har gjort saken kompleks, og at retten (les: Wallevik) derfor vurderer å pålegge meg å bruke en advokat. Det endte med at Reidun Wallevik avviste saken 4 dager før rettssaken, med den begrunnelse at jeg nekter å etterkomme krav om å bruke advokat (prosessfullmektig). Hun unnlater å nevne i avvisningen at jeg har påberopt meg en grunnleggende menneskerettslov som norge har signert, og som klart slår fast at man selv skal kunne velge hvem man vil la seg representere av.

lagmann-reidun-wallevik-450Lagmann Reidun Wallevik – Foto: Ørnulf Hjort-Sørensen

Menneskrettigheter står tydeligvis ikke høyt i kurs hos lagmannsretten, og denne hoveddommeren. Det er en intet mindre enn en juridisk skandale at en hoveddommer kan avvise min sak på dette grunnlaget.

Burde ikke hovedmålsetningen til en domstol være å bidra til en oppklaring av saken? Er det ikke det som er formålet med ankeinstansene – å gi en part en mulighet til å få rettet opp feil som er gjort i lavere rettsinstanser? Her knebles jeg, og mine bevis hindres fremført ved å nekte meg å være selvprosederende – i en sak som er langt enklere å prosedere enn andre saker hvor man har tillatt en part å være selvprosederende. Hvorfor hindres jeg da å være selvprosederende?

Kan årsaken til avvisningen være at hoveddommer Reidun Wallevik ikke ønsket at jeg skulle få muligheten til å fremføre mine bevis og benytte mine vitner i rettssaken? Det høres litt sprøtt ut ikke sant, at man kan få seg til å tenke slike tanker at en hoveddommer bevisst har hindret meg i å få behandlet saken på nytt.

Men det er slett ikke umulig at Wallevik kan ha hatt politiske motiver for å nekte meg å få min sak behandlet. Faktum er nemlig at Reidun Wallevik var statssekretær under Stoltenberg 1 regjeringen. Hun hadde altså Jens Stoltenberg som sjef i sin stilling som statssekretær. Sjekker man sidegjøremålsregisteret hos hos Domstol.no, kommer det frem at denne stillingen som statssekretær ikke er nevnt. se side 36 i Oversikt fra Sidegjøremålsregisteret (PDF).

I min sak ønsket jeg bl.a. å benytte Hans Kristian Gaarder og Lars Rønbeck som vitner. Det er en relativt kjent sak at både Gaarder og Rønbeck har lenket til og/eller publisert flere bloggposter som i skarpe ordelag har kritisert bl.a. topp-politikere i Arbeiderpartiet. Min motpart Øivind Bergh er i tillegg lokalpolitiker i Arbeiderpartiet. I en artikkel datert 26.03.2015 på Fritanke.no står det bl.a. dette om Øivind Bergh:

“Øivind Bergh er professor og forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Han er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, deltar i nettdebatter og er spesielt opptatt av temaene rasisme og skepsis/negative holdninger til vaksiner…”

Er det helt utenkelig at hoveddommer Wallevik på eget initiativ har latt parti-lojaliteten komme i veien for det juridiske gangsynet? Eller kan det være politisk press fra en eller flere politikere i Arbeiderpartiet, som har fått dårlig nattesøvn av min og Hans Kristian Gaarders legitime kritikk av feks. arbeiderparti-politikere som har valfartet til Bilderberg-konferansen, og/eller av tilsvarende politiker-kritikk publisert på Norgespartiets hjemmeside eller Facebokside – som var det som førte til graverende brudd på Menneskrettsloven fra hoveddommer Wallevik?

Faktum er at det i stevningen av Bergh, vises til en sjikane-bloggpost av Øivind Bergh, hvor han bl.a. erklærer meg for å være en høyreekstrem, og en som fremmer antisemittiske påstander, antisemitiske konspirasjonsteorier og utsagn (det hele kun fri diktning fra Bergh, og uten rot i den virkelige verden). Når det gjelder Berghs påstander om mine ytringer ref. Bilderberg-gruppen og arbeiderpartiet skriver Bergh bl.a. dette:

“…Han er tilhenger av å gi folkevalgte politikere ”en skotupp i rævva”, tydeligvis aldeles uavhengig av hvor mange som stemmer på dem. Her er et solid utvalg av politikerhat. Det går mest ut over Arbeiderpartiet (et fellestrekk hos alle høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere), men jammen får Erna og Siv sin andel av det også! Moralen er: hvis folk ikke stemmer slik Tore B. Krudtaa vil, burde de egentlig bli overstyrt. Selv om de aller fleste stemmer på noe Tore B. Krudtaa ikke vil ha…”

I følge Bergh praktiserer jeg politikerhat, og det går visstnok mest ut over Arbeiderpartiet. I følge Bergh sitt tankegods er et ønske om mer politisk åpenhet, og det faktum at jeg har kritisert at folkevalgte deltar i Bilderberg-møter, møter med hemmelig agenda – noe som skal legitimere at jeg hater politikere generelt og arbeiderparti-politikere spesielt. Det er ikke bare irrasjonelt, men også fullstendig sprøtt.

Jeg regner med at hoveddommer Wallevik har lest stevningen. Noe annet vil etter mitt skjønn være ganske uansvarlig av en hoveddommer.

Men kan dette ha vært nok til å få det til å koke for Wallevik? Kanskje… kanskje ikke. Faktum er at motparten i et av sine prosesskriv har vist til denne viktige bloggposten av Hans Kristian Gaarder, forøvrig publisert på Nyhetsspeilet: Utenriksministeren som Bilderberg-novise blant krigsforbrytere.

Tro det eller ei, men den bloggposten, med min kommentar i kommentarfeltet under den, er faktisk benyttet av motparten som bevis på at jeg skal fremme antisemittisme. Antisemittismen er totalt fraværende, men som man ser er det en skarp kritikk (og etter min mening en nødvendig kritikk) av bl.a. arbeiderpartipolitikere som valfarter til Bilderberg-konferansen. Det er også lenke i den bloggposten til andre bloggposter hvor bl.a. arbeiderparti-politikere får skarp kritikk.

Pga. disse omstendigheter, mener jeg at Wallevik var inhabil som dommer i denne saken, og at hun selv burde ha trukket seg som dommer. Hvordan skulle jeg kunne stole på at Wallevik kunne være upartisk i denne saken, når hun har hatt Jens Stoltenberg som sjef i sitt virke som statssekretær, når motparten Øivind Bergh er lokalpolitiker i Arbeiderpartiet, når jeg i stevningen mot Øivind Bergh og i «bevis» fra motparten fremstilles som en arbeiderpartipolitiker-hater, når jeg og flere av mine vitner ved flere anledninger har lenket til bloggposter som hudfletter flere arbeiderpartitopper? Ville du hatt tillit til denne dommerens objektivitet hvis du var i samme situasjon?

Jeg ble klar over dette forholdet en god stund etter at anken over avvisningen i lagmannsretten var sendt til Høyesterett. Når jeg ringer Høyesterett og informerer om at jeg har et prosesskriv å komme med, med viktig informasjon, får jeg beskjed på telefon den ene dagen at saken fremdeles var under utredning, og at jeg bare kunne sende inn det jeg hadde per epost. Kort tid senere samme dag sender jeg dette om inhabilitet til Høyesterett, og neste dag kommer en epost tilbake om at avgjørelse allerede var fattet dagen før jeg ringte.

Ting skjer jammen fort i Høyesterett gett. Men en total avvisning da – hva har dommerne tenkt med? Kan de ikke lese norsk, og har kanskje samtlige av dommerne strøket i logikk og argumentasjon – hvis de nå har slike fag på de skoler som utdanner jurister og dommere. Fikk ikke disse høye juristene med seg det faktum at jeg er dømt for å være en antisemitt og en høyreekstrem, til tross for at jeg aldri har lenket til noe slikt, og til tross for at jeg aldri har ytret meg på en måte som kan oppfattes slik. Betyr ikke fakta noe for disse høye juristene? Betyr ikke mine menneskerettigheter ref. Menneskerettsloven noen ting i Høyesterett? Tydeligvis ikke!

I følge en av de ivrigste klakkørene i Facebook-netthat gruppa til Øivind Bergh, Tor J. Næss, har jeg ikke en snøballs sjans i helvete til å få saken gjennom i Strasbourg. Jeg for min del tror at Øivind Bergh, og disse med-nett-trollene Hans Petter Nenseth og Tor J. Næss ikke har en snøball sjans i helvete til å forstå hva de har gjort i forhold til å ødelegge mitt omdømme i det offentlige rom. Årsaken til det er at deres mangel på logikk og forståelse for hva som skjer i den virkelige verden synes å være på et absolutt lavmål. Deres logiske resonnementer for å stemple meg som en som sprer antisemittisme ligger på dette nivået:

«Det var en antisemitt som kritiserte Bilderberg-konferansen, Agenda 21 og Federal Reserve – en gang på 70-tallet. Fordi denne antisemitten har fremmet kritikk av nevnte temaer, blir alle som vi ikke liker meningene til og som kritiserer Bilderberg-konferansen, Agenda 21 eller Federal Reserve – også å anse som antisemitter, eller som noen som fremmer antisemittisme.»

Det må være ett eller annet som hindrer for både detalj- og vidsynet. For uansett hva de blir forelagt av bevis i forhold til Berghs, eller de andre nett-trollenes irrasjonelle påstander og bevisførsel, har det samme effekt som å helle bensin på bålet.

Har jeg svertet en blogger ved navn Gunnar Roland Tjomlid?

I følge Øivind Bergh og dommeren i Sandefjord tingrett skal jeg ha pedofilisvertet en blogger med navnet Gunnar Roland Tjomlid. Her er noe av det dommeren skriver i dommen på side 12:

«Slik retten ser det har Tjomlid skrevet relativt nyansert omkring en del temaer som f.eks. seksuell lavalder, om tegninger med barnepornografisk innhold skal være forbudt o.l. Dette er vanskelige temaer, men det er selvfølgelig helt legitimt å diskutere dem uten at man selv skal risikere å bli fremstilt som
pedofil.»

Nyansert skriver dommeren. Hva baserer han det på? Kanskje påstandene fra motparten Bergh, eller fra hans daværende advokat Liv Torill Evenrud i retten? Hvorvidt Tjomlids ytringer om dette temaet er nyansert er det delte meninger om. Jeg og mange med meg er meget klare på at Tjomlid slett ikke er nyansert. Jeg har selv lest mange av bloggpostene til Tjomlid om dette temaet, og mye av det han skriver er irrasjonelt, feil og uansvarlig. Det som er sakens kjerne her er at jeg hadde lenket til en viktig bloggpost av Trude Helen Hole, samt en rekke skarpe bloggposter av Dag Fallet. Jeg har også republisert flere bloggposter av Fallet på nettstedet Monsanto.NO, hvor jeg er redaktør.

Det store spørsmålet er om jeg, Trude Helen Hole og Dag Fallet har pedofilisvertet Tjomlid, og om noen av oss har insinuert eller påstått at Tjomlid skal være pedofil. Slik dommeren ordlegger seg i sitatet ovenfor, vil de aller fleste sitte igjen med inntrykket at jeg eller noen av mine kilder (Hole og Fallet) skal ha hevdet at Tjomlid er pedofil. Det er en grov usannhet fra dommeren. Men kan kanskje ha noe å gjøre med at dommeren har valgt å tro på den muntlige (og kanskje skriftlige) fremstillingen fra Øivind Bergh.

Ser man på de viktigste bevisene jeg hadde i saken, er det ikke tvil om at Bergh har påstått at både Dag Fallet og jeg skal ha kommet med påstander om at flere skal ha bedrevet pedofili. Altså at de skal være pedofile. Men en slik påstand, og mange andre svært grove og usanne påstander har altså ingen rot i virkeligheten. De er kun fremmet av Bergh for å sverte Dag Fallet og meg. Det som er virkelig sprøtt i dette er at min advokat aldri leste opp hva Hole, Fallet og jeg faktisk hadde skrevet om ytringene til Tjomlid. Dommeren fikk pga. det aldri presentert de faktiske forhold.

Dommeren kunne hvis han ville, ha sjekket opp disse såkalte bevisene til Bergh. Da burde han fort ha funnet ut at ingen av oss tre har stemplet Tjomlid som en pedofil. Det vi har gjort er å kritisere Tjomlids uansvarlige retorikk. Det eneste dommeren skriver i dommen som kan knyttes opp til de kildene jeg har lenket til, og selv republisert på Monsanto.NO, er dette (side 12 i dommen):

«Med overskrifter som «Normalisering av pedofili i den sekulære bevegelse», «Seksuelt misbruk av barn – no big deal?» og «Vitenskapelig propedofil fra Human-Etisk Forbund» kan det ikke være noen tvil om at man fremstiller det slik at Tjomlid og Human-Etisk Forbund fremmer pedofili. Retten finner derfor at Bergh har ført sannhetsbevis for sine uttalelser om at Krudtaa driver med pedofilisverting.»

Det kan være greit å merke seg at dommeren har skrevet feil tittel på en av bloggpostene. Dommeren skriver:

«Vitenskapelig propedofil fra Human-Etisk Forbund»

Det skulle ha stått:

«Vitenskapelig pro-pedofili fra Human-Etisk Forbund»

Kan dommeren ha benyttet sin feilsitering, som grunnlag for å komme med disse irrasjonelle påstandene knyttet til dette med «pedofilisvertingen»? Det er ikke godt å si, men det er uansett ingenting som tyder på at dommeren har lest innholdet i disse 3 bloggpostene. Jeg synes det er svært uansvarlig av en dommer å trekke de slutningene han gjør, kun ved å vise til 3 overskrifter. Overskriftene må nemlig leses i en kontekst, som er innholdet i hver enkelt bloggpost.

Et av punktene i stevningen var Berghs alle påstander knyttet opp til dette upresise, men stigmatiserende ordet: pedofilisverter. Årsaken til at jeg saksøkte Bergh i forhold til dette er ikke uttrykket pedofilisverter i seg selv, men alle de grove usanne påstandene til Bergh som er listet opp tidligere i denne bloggposten. Der benytter Bergh nemlig langt mer spesifikke ord og uttrykk. Her er igjen noen eksempler (se her for en mer fullstendig oversikt):

stevningen-p-sverting-1-komm-fra-TV2-2014-01-23

Dette er ikke en verdi-vurdering av Bergh. Bergh påstår at jeg har kommet med en påstand om Human-Etisk Forbund – at de skal være en pedofil sekt. Det er en grov usannhet.

Bergh har også kommet med disse skriftelige påstandene i det offentlige rom:

stevningen-p-sverting-3-komm-fra-Minervanett.no-2013-11-27

Hvor i alle dager har Bergh dette fra? Dag Fallet har aldri insinuert eller påstått noe av det som Bergh skriver der. Faktisk er det 3 grove usannheter i en og samme setning (NB! Når Bergh skriver «Han» så referer han til meg»).

Så til et vesentlig punkt. Hvis det skulle være slik at Bergh hadde hatt rett i sine anklager at jeg, Hole og Fallet hadde pedofilisvertet Gunnar Tjomlid, ville det hatt noen relevans i denne saken? Dommeren skriver bl.a. dette om sine vurderinger:

dommen-ang-motkravet-side-12

Dommeren legger altså til grunn at jeg i en bloggpost hadde kalt Bergh for en nettmobber, en løgner og en desinformat. Det dommeren ikke har fått med seg, antakelig pga. dårlig arbeide av min daværende advokat, er at mine påstander om Bergh var knyttet opp til hans påstand om at jeg skulle være en «eksponent for denne type antisemittisme i norge» (noe min advokat aldri fikk frem i rettssaken). Det blir mao. helt feil av dommeren å påstå at jeg tar feil når jeg påstår at Bergh fremmer usanne påstander om meg og mine kilder. Mine tidligere påstander om Bergh i forhold nettmobber, desinformant og løgner – hadde ingenting å gjøre med «pedofilisverting». Konklusjonen til dommeren, i forhold til dette med «pedofilisverting» er mao. en grov feil. Som det er klargjort i avsnittene som ser på anklagene knyttet til antisemittisme har jeg dokumentert godt hvordan Bergh f.eks. har stemplet meg som en «eksponent for antisemittisme i norge», og at Bergh ikke hadde noe grunnlag for å komme med slike påstander.

Øivind Bergh har faktisk lagt frem en bloggpost av Trude Helen Hole, og flere fra Dag Fallet som bevis i saken. Det viser bare hvor virkelighetsfjern og irrasjonell denne Bergh er. Jeg nøyer meg her med å lenke til de tre bloggpostene som dommeren har vist til i dommen, samt den ene meget viktige bloggposten fra Hole. Det er som er faktum her er at dette er en skarp og nødvendig kritikk av Tjomlids retorikk og uansvarlige påstander/ytringer:

Jeg har fremdeles republisert flere av Dag Fallets bloggposter. De er å finne her: «På tiltalebenken«, og kommer selvfølgelig ikke til å bli slettet.

Hvordan kunne dommen bli så feil? Det vil du antakelig aldri forstå før du har vært i norsk sivilrett. Dommere må ikke lese gjennom alle bevis i saken – før rettssaken starter. Det er det som blir sagt muntlig i retten som legges til grunn for en domsavsigelse, og du er fullstendig avhengig av at advokaten gjør en grundig jobb, ikke bare i rettssalen, men også under forberedelse til rettssaken. Spesielt i denne saken, mener jeg at min advokat har begått en stor tabbe ved å aldri kreve bevisavskjæring. Hadde min advokat gjort det, ville dommeren i det minste måtte ha lest og vurdert de bevisene som burde vært nektet fremført, og med det blitt tvunget til å se den åpenbare irrasjonelle bevisførselen fra motparten.

Epilog

Alle tre vitnene fra motparten løy eller fremmet grove usannheter i Tingretten. Dette gjelder MDG politiker Shoaib Sultan, Sturla Hansen og journalist John Færseth.

Advokat Jon Wessel-Aas var den som overtok etter Liv Torill Evenrud etter dommen fra Sandefjord tingrett. Hva denne eksperten på ytringsfrihet presterte i denne saken, vil nok kunne frembringe ett og annet grøss. Det er både irrasjonelt, uetterrettelig og slik jeg oppfatter det bryter han med god advokatskikk på flere områder.

Her er hva Shoaib Sultan, Sturla Hansen og John Færseth får seg til å påstå i Sandefjord tingrett:

Vitnet Shoaib Sultan – den grønne politiker gjør sitt fornødne i rettssalen og i det offentlige rom

Shoaib Sultan må vel regnes å være Berghs hovedvitne. Han fylte opp den virtuelle vitneboksen via en telefonsamtale, i nesten 40 minutter. I løpet av denne “seansen” som mest av alt føltes som et besøk fra “De dementes forening”, kom Sultan med mange irrasjonelle påstander om konspirasjonsteorier, og ikke minst i denne konsteksten – med alvorlige anklager om meg og antisemittisme. Men som vi skal se er påstandene fra Shoaib Sultan totalt uten rot i virkeligheten, og vitner mest av alt om en grønn politiker som skal ta kverken på en “klimafornekter”.

I følge Shoaib Sultan skal jeg visstnok være en klimafornekter. Gudene må vite hvilken relevans det har i en kontekst som dette, og klimafornekter da gett. Hvem i huleste nekter for at klimaet endrer seg. Klimaet er jo i konstant endring hele tiden. Å nekte for noe slikt vil jo være ganske tåpelig. Om det skulle være sant at jeg er en klimafornekter (hvilket det ikke er), har det noen relevans for anklagene mot meg om at jeg skal være en antisemitt og en høyreekstrem?

Så til disse alvorlige anklagene knyttet til antisemittisme. Men aller først er det på sin plass å presisere hvilken Shoaib Sultan jeg omtaler, jeg tviler nemlig sterkt på at noen andre med det navnet vil bli assosiert med det som avsløres her:

ShoaibSultan17mai

Og den samme Shoaib Sultan som er ansatt ved antirasistisk senter. Der jobber han visstnok som «rådgiver med fokus på ekstremisme». Hans arbeidsgiver burde snarest få oppdatert stillingsbeskrivelsen slik at det også opplyses om at Sultan er en profesjonell brunskvetter som uten skrupler fabrikerer antisemittisme. Her et forslag til en tekst som kunne passe: «Ekspert på fabrikert antisemittisme, med spesiell fokus på brunskvetting av klimafornektere«.

Takket være lydopptak gjort i Sandefjord tingrett, kan jeg nå gjengi alt som ble sagt av Shoaib Sultan, samt hvilke spørsmål han fikk av motpartens og min advokat. Det er ene og alene pga. dette at jeg kan få vist hvor hinsides irrasjonelt, krenkende og uansvarlig Sultans vitnemål faktisk var.

Her skal jeg kommentere de mest irrasjonelle påstandene fra Sultan. Senere i denne bloggposten vil du finne lenke til en transkripsjon av hele lydopptaket.

Innledningsvis kommer denne informasjonene frem:

Advokat Liv Torill Evenrud:

«Kan du først si litt om din bakgrunn?»

Shoaib Sultan:

«Ehhh… snakket med han endel om dette, det handlet jo i første omgang fordi, ehhh, så har jeg og Øivind Bergh vært på de samme diskusjonene, ehhh og, og min partitilhørighet kom fram og og, ehhh han nevnte for meg atte, altså, han spurte litt om hva de grønne står for, og jeg fortalte det, og så sa han at dere har en tillitsvalgt, ehhh ehhh, som fremmer ulik, og og og nevnte da ulike ehhh konspirasjonsteorier, ehhh, dette åpent?/åpnet? for litt fordi det er liksom endel ting som ehhh, ehhh som er heller uvanlige ehhh i, i, i ehhh den sammenheng, og og og blant annet altså ehhh, benektelse av klimaendringer er jo noe som ikke helt hører hjemme i… ehhh, hos noen som, hos noen som da skal være medlem i, i De Grønne. Ehhh, men også en rekke andre, ehhh, som antisemittisme og andre ting ehhh, og, og ehhh og så har vi utvekslet endel ehhh, ehhh informasjon om det frem og tilbake da. Og jeg har da også meldt ifra dette videre til ehhh, til ehhh partiledelsen, som også har fått det via andre kanaler, og og, og som da har ehhh ehhh så vidt jeg vet, ehhh, jeg vet ikke om ehhh, om Tore Krudtaa i dag er medlem i Miljøpartiet De Grønne. Det har jeg egentlig veldig lite interesse av, men, men han er ehhh så vidt meg bekjent da ikke lenger tillitsvalgt for partiet, og det er et viktig poeng for meg.»

Her avslører Shoaib Sultan hva som Øivind Bergh har kommet med av påstander om meg og antisemittisme. Før rettssaken var det ukjent for meg at Bergh hadde kontaktet Shoaib Sultan og spredd disse usanne påstandene om meg og antisemittisme. Det som er særdeles alvorlig her er at Sultan påstår at han har tatt anklagene om antisemittisme videre til ledelsen i MDG. Det at Sultan gjør dette, og spesielt med hans bakgrunn fra antirasistisk senter, gjør at dommeren kan ha sittet igjen med et sterkt inntrykk av at det må ha vært noe i anklagene fra ryktesprederen. For hvorfor skal en erfaren antirasist, med ekspertise på ekstremisme, ta seg bryderiet med å bringe anklagene videre til ledelsen i MDG – hvis det ikke hadde vært noe hold i anklagene?

Det at jeg på dette tidspunktet var tillitsvalgt i eller talsperson for MDG i Sandefjord, gjør det enda mer alvorlig. Hva slags samfunn har vi når Shoaib Sultan dolker en partikollega i ryggen på denne måten? Er det i det hele tatt mulig å ha en åpen og konstruktiv dialog, og et funksjonelt demokrati, når en politiker kan gjøre noe slikt ovenfor en fra eget parti?

Det er på sin plass å nevne at jeg er en av disse som i flere år, i skarpe ordelag, har kritisert FNs klimapanel (IPCC) for noe jeg og mange med meg, anser for å være alvorlig juks og bedrag. Nemlig at den menneskeskapte andelen av CO2 i atmosfæren skal føre til oppvarming av den samme atmosfæren. Min kritikk i forhold til dette har blitt fremmet i diverse kommentarfelter, bl.a. under artikler i ulike riksaviser, på ulike blogger, og på Facebook. Det er liten tvil om at mine påstander om dette jukset har skapt hodebry for ledelsen i MDG. De tror jo fast på IPCC sin desinformasjon om hvordan CO2 skal føre denne verden inn i en global oppvarming. Ledelsen i MDG ser ikke ut til å bry seg om at økningen i CO2, historisk sett, alltid har kommet etter økningen i temperatur. Dette er det ultimate beviset på at det er en økning i temperaturen som driver økningen i CO2 og ikke omvendt. Slike fakta, uansett hvor godt de er dokumentert, gidder dessverre ikke den nåværende ledelsen å forholde seg til. Kanskje pga. uvitenhet, men mer sannsynlig fordi det er lettere å følge strømmen av de politisk korrekte – som ikke sjelden vet å utnytte denne massesuggesjonen som til nå har møtt liten motstand. Mye “takket være” en feig mainstream presse.

Når jeg ser på dette i ettertid, sitter jeg igjen med en uggen følelse av at MDG-ledelsen har fått en slags panikk, hvor alle midler var lov å ta i bruk for å bli kvitt en som ikke hadde de “rette meningene” om FNs klimapanel og i følge det samme panelet den superfarlige gassen CO2. Slike tanker, og slike ytringer er jo farligere enn å banne i kjerka – må man vite. I etterkant har jeg fått vite at to talspersoner i MDG Vestfold, i et møte med noen fra topp-ledelsen i MDG, hadde blitt fortalt av “ledelsen” at Krudtaa var en konspirasjonsteoretiker – som måtte fjernes som talsperson i MDG Sandefjord. Fra ledelsen var hvertfall tidligere partisekretær Mikkel Glomstein til stede. Dette møtet skjedde fullstendig uten min viten, og uten at jeg fikk muligheten til å forsvare meg mot påstanden om at jeg skulle være en konspirasjonsteoretiker, og sikkert andre tåpelige og uansvarlige påstander. Demokratiske spilleregler gjaldt altså ikke for MDG i tiden før kommunevalget. Da valgte man å konspirere fremfor å ha en åpen dialog, og gi den “anklagede” en mulighet for å kommentere påstandene.

Anklagene fra Shaoib Sultan er altså gjort mot en daværende partikollega (jeg var nemlig på det tidspunktet tillitsvalgt eller talsperson for MDG). Hvordan Sultan kan få seg til å sette ut et slikt alvorlig rykte om en partikollega innad i partiet, uten å sjekke opp om det var noe hold i påstandene til Øivind Bergh var først svært vanskelig å forstå. Spesielt med tanke på det faktum at Shoaib Sultan faktisk jobber ved Antirasitisk senter som en ekspert på høyreekstremisme. Har de ingen kvalitetssikring av informasjon, disse som jobber ved antirasistisk senter? Burde ikke første punkt for en såkalt erfaren ekspert på høyreekstremisme, være å sjekke ut om det det var hold i påstandene fra Øivind Bergh? Med informasjonen om det som skjedde i kullissene hos toppledelsen i partiet, hvor jeg i realiteten ble svartelistet pga. min kritikk av IPCC og CO2 spøkelset, blir det enklere å forstå hvorfor jeg skulle tas – og det med alle midler.

Det kan også være en annen årsak enn den jeg viser til ovenfor. Det er jo faktisk en mulighet for at Shoaib Sultan rett og slett er en fyr med en agenda, hvor agendaen handler om å være politisk korrekt, og ikke minst – sørge for at alle som kommer med kritikk av Israel brenner i helvete fortest mulig. I mitt tilfelle handlet det om å brenne i Sandefjord tingrett og i det offentlige rom.

Ikke mange er klar over at Shoaib Sultan er en av de få personene i norge som ikke kvier seg for å stemple folks ytringer som antisemittiske, selv om det ikke finnes det fnugg av belegg for å hevde det. Få i dette landet er nok klar over at Shoaib Sultan var en av de aller første som gikk ut å insinuerte i sterke ordelag at Kari Jaquessons ytringer om ISIS, Israel og noe annet – noen politiske ytringer som var totalt fri for antisemitisme, for å være antisemittisme. Kort tid etter disse påstandene fra Shoaib Sultan fulgte flere ansatte i Human-Etisk Forbund, bl.a. Didrik Søderlind og filosof Kaja Melsom, samt den eksterne skribenten John Færseth som HEF ofte benytter – opp med svært grove anklager mot Kari Jaquesson. Enten i rikspressen, på nettavisen Fritanke.no eller på egne blogger. Disse svært grove personangrepene synes mest av alt å være trigget av et enormt behov for å legitimere sin egen eksistens. Hvordan skal man drive anti-rasisme og en jakt på antisemitter – når det finnes så få av dem. Jo, da skaper man dem selv, ved å komme med groteske påstander i riksavisen, i ulike blogger og på sosiale medier.

Folk flest ville ikke hatt en snøballs sjans i helvete, for å bruke et uttrykk fra et nett-troll som har sjikanert meg på det groveste. Heldigvis for Kari Jaquesson var hun beintøff, flink til å ordlegge seg, og fikk ta godt igjen ovenfor de sinnsyke påstandene fra PK-hirden. Grunnen til at jeg nevner dette her, er fordi jeg mener dette er en ballast man trenger for å forstå hvordan en kjent og tilsynelatende erfaren antirasist som Shoaib Sultan kan vitne mot sin egen partikollega på en slik bestialsk måte. Det er nemlig liten tvil om at det skal svært lite til før Shoaib Sultan tenner på alle pluggene hvis noen kommer med den minste kritikk av Israel. Og som vi skal se senere, er ikke Shoaib Sultan snauere enn at han også knytter kritikk av Bilderberg-konferansen, Agenda 21 og Federal Reserve, og svært mye annen legitim og nødvendig kritikk – til antisemittisme.

Etter det komplett irrasjonelle og ansvarsløse “innledningsforedraget” fra Shoaib Sultan til dommeren i tingretten, fikk etterhvert Sultan dette spørsmålet fra min advokat (etter krav fra meg, jeg var nemlig veldig nysjerrig på hvilken antisemittisme Sultan hadde observert fra meg):

Advokat Bjørnar Håland:

“Nei, greit, ehhh, det var nevt i sta, du sa vel det til Evenrud at ehhh du ehhh, hadde snakket med Bergh om Tores… skal vi se, Tore Krudtaas, Tore Krudtaa og antisemittisme. Kan du ehhh si noe om det?”

Shoaib Sultan:

“Ja, ehhh, nå husker jeg ikke hel, helt… ehhh så jeg skal være litt forsiktig med å være for sikker her, men, men, jeg ble ehhh, det var endel uttalelser fra, fra Krudtaa som ble forelagt meg… ehhh, ehhh, lenker fra diskusjoner og sånn, hvor, hvor ehhh, hvor ehhh, ehhh, endel kilder… bl.a. fra de sidene jeg, ehhhh, snakket om tidligere ble brukt, og, og endel uttalelser som ehhh, som ehhh, om ikke antisemittiske i seg selv, ehhh, var ehhh, var ehhh, problematiske. Jeg husker liksom ikke helt detalj, detaljert der…, ehhh, men, men, men, men, men ehhh det var en del prob, ehhh, uttalelser som ble karakterisert, so, so, som jeg så at var problematiske.”

Legg merke til den dramatiske endringen i forklaring. Fra å være en som skal ha hatt noe med antisemittime å gjøre, noe som i følge Sultan var så alvorlig at han tok det videre til ledelsen i MDG, har det nå kokt ned til endel uttalelser som var problematiske for Shoaib Sultan.

Hvor uansvarlig går det egentlig an å bli Shoaib Sultan? Når ble problematisk synonymt med antisemittisme? Har dere en særegen synonym-ordbok i antirasistisk senter? Eller er det kanskje ledelsen i MDG som internt har erklært at “klimafornektere” er noen ondskapsfulle banditter som må tas med alle midler? Har Sultan fått en drøss av SMS fra daværende illsinte partikollegaer som tipset om at det å bruke antisemittkortet mot denne jævelen av en klimafornekter er trygt som faen – for slike slike påstander om antisemittisme har jo en forsker fra Havforskningsinstiuttet påstått. Kjør på.. ta rotta på denne idioten som ikke har noen respekt for FNs klimapanel og MDG sitt hovedmantra om at CO2 skaper kaos på vår jord. Hell litt grønn galle på denne gærningen av en konspirasjonsteoretiker. Han kommer garantert aldri til å reise seg igjen etter et nederlag i norske domstoler.

Etter det svaret fra Sultan ovenfor, får vi presentert disse avslørende påstandene:

Håland:

“Det vil si at du fikk et inntrykk etter å ha lest disse uttalelsene at Krudtaa fremsto som høyreekstrem?”

Shoaib Sultan:

“Ehhh, so so som sagt så så går ikke jeg rundt å karakteriserer folk som høyreekstreme eller ikke.”

Håland:

“Nei”

Shoaib Sultan:

“Men men men han ehhh han fremmer spesielle, han fremmer spesielle konspirasjonsteorier ehhh, ehhh, og som sagt det i seg selv ehhh, må man gjerne gjøre, men det var endel av disse som ehhh, so so so som ble, som knytter tilbake til ehhh, til antisemittisme. Ehhh, som jeg synes var problematisk.”

Håland:

“Husker du hvilke?”

Shoaib Sultan:

“Nei, det gjør jeg ikke.”

Som det går frem av utdraget fra transkripsjonen, blir det klart at Sultan ikke klarer å gi helt slipp på dette med antisemittisme. Det blir ganske uvirkelig når det koker ned til “spesielle konspirasjonsteorier” og at endel av disse konspirasjonsteoriene knytter tilbake til antisemittisme. Dette sier altså Sultan, og avslutter med å si at han ikke kan huske hvilke konspirasjonsteorier det dreier seg om. Fakta, ansvar, etikk og moral – hva er nå det?

Hvorfor husker ikke Shoaib Sultan hvilke konspirasjonsteorier det dreier seg om? Han refererte tross alt til flere spesielle konspirasjonsteorier – som Sultan altså mener knytter tilbake til antisemittisme.

Jeg skal nå forsøke å friske litt opp i hukommelsen til Sultan. Sultan kom nemlig med disse oppsiktsvekkende og totalt irrasjonelle påstandene tidligere i vitneutspørringen. Jeg må bare først minne leserne om at dette er usensurert og at det for kjennere av denne type retorikk kan utløse krampelatter og potensielle alvorlige følgeskader etter fall fra stolen:

Evenrud:

“Mmm. Hvis vi også ser på noen konspirasjonsteorier, ehhh, og forholdet til antisemittisme. Kan du si noe rundt det på Bilderberg, konspirasjonsteorier rundt Bilderberg-gruppen?”

Shoaib Sultan:

“Ja, ehhh, Bilderberg-gruppen, altså, det handler jo om at ehhh, det handler jo om at ehhh noen bestemmer ehhh, altså, det, det, det vi ser i virkeligheten egentlig ikke skjer, det er noe annet som skjer i bakgrunnen, og det er noen som har bestemt det. Og Bilderberg-gruppen er en som ofte får skylden for dette her ehhh, ehhh, og og og ehhh, av og til for, for ting som man på en måte kanskje kunne føle at var ehhh, ehhh, om ikke innenfor det normale, så i hvertfall i, i, i et grenseområde og bør kunne diskuteres, men av og til så tar det litt bisarre, bisarre vendinger med, med, naturkatastrofer etc. som blir lagt til de. Ehhh, det er også en gruppe som blir ehhh, ehhh, beskyldt for å stå bak en plan om å, å redusere jordas ehhh, jordas ehhh befolkning, og og og, ehhh, du lurte på dette i forbindelse med, med, med, med antisemittisme ikke sant?”

Hva i huleste har dette med meg og mine uttalelser å gjøre? Er det ikke legitimt å kritisere Bilderberg-konferansen og det faktum at norske topp-politikere siden oppstarten i 1954, har valfartet til møter av denne typen – møter med hemmelig agenda? Er det virkelig ikke legitimt å ønske seg mer åpenhet og bedre innsyn i hva våre folkevalgte, og noen ganger ikke fullt så folkevalgte politikere holder på med?

Disse politikerne blir jo tross alt lønnet av oss skattebetalere, eller hva? Er det slik å forstå at Sultan ikke liker at jeg ønsker meg mer åpenhet og innsyn i det våre politikere holder på med? Hva ønsker Sultan seg? Ønsker han mindre åpenhet og innsyn i hva politikere driver med? Ønsker han seg kanskje et samfunn med mindre demokrati?

Videre fra transkripsjonen kan man lese (ta på sikkerhetsbeltene så dere ikke detter av stolen):

Evenrud:

“Ja”

Shoaib Sultan:

“Ehhh, jeg pleier å si at i i de fleste konspirasjonsteoriene, selv om de ikke starter med antisemittisme, går du langt nok bak, så havner du hos, ehhh, med, med med jødene som, som den skyldige part. Sånn at nesten alle konspirasjonsteoriene er antisemittistiske, om ikke helt fra begynnelsen av så, i hvertfall litt lenger utpå. Ehhh, og og og, Bilderberg, altså, de fleste av de som skriver om dette havner før eller siden, senere, hos ehhh, ehhh, hos jødene som ehhh, som den skyldige part.”

Fikk dere med dere hva Sultan her sier under ed? Han påstår nemlig først at de fleste konspirasjonsteorier ikke starter med antisemittisme, for å avslutte samme setning med å påstå at dersom du går langt nok bak så havner du med jødene som den skyldige part.

Tenk litt over den påstanden der. Kan du forestille deg en mer irrasjonell og komplett ulogisk påstand. Hvordan kan en konspirasjonsteori som ikke starter med noe antisemittisk, allikevel starte med noe antisemittisk, bare man går enda lenger tilbake enn begynnelsen?

Hvordan kan man gå lenger tilbake enn til begynnelsen? Det tror jeg faktisk bare Shoaib Sultan selv kan svare på? Jeg tipper at svaret fra Sultan kanskje ville blitt noe slikt som dette: “Jeg tror nok at det ble noe feil med signalene på telenettet. Det var nemlig ikke det jeg sa. Antakelig må det ha vært en dramatisk økning i CO2 nivået i atmosfæren under samtalen som forårsaket forvrengningen.”, eller hvis han var i samme humør som under vitneuttalelsen: “Den jævla klimafornekteren Krudtaa ødelegger for hele kloden, FNs klimapanel og for ledelsen i Miljøpartiet De Grønne. Egentlig burde han vært tvangsinnlagt. Alle metoder er lovlige for å redde kloden fra konspirasjonsteoretikere og klimaendringer (les: uforutsett opp- eller nedgang i den lokale og globale kroppstemperaturen)”.

Påstandene understreker bare hvor grundig Shoaib Sultan er i å erklære seg som en man ikke bør ta seriøst når det gjelder vurderinger av konspirasjonsteorier. I første setning påstår Sultan at de fleste konspirasjonsteorier starter med jødene som den skyldige part. I neste setning påstår han at nesten alle konspirasjonsteorier er antisemittiske, til tross for at han innrømmer at de fleste ikke er det fra begynnelsen.

“…Sånn at nesten alle konspirasjonsteoriene er antisemittistiske, om ikke helt fra begynnelsen av så, i hvertfall litt lenger utpå…”

En ting er sikkert, og det er at antirasistisk senter og Miljøpartiet De Grønne, snarest bør sende denne åpenbart grønne politikeren på et kurs i logikk og rasjonell tenkning. Etter disse avsløringene blir min anbefaling hvis noen skulle komme på å sende Sultan på et slikt kurs, at man unnlater å oppgi Sultans virkelige navn. Antakelig vil navnet Grønn Sultan fungere bedre, samt at han får seg en plastisk operasjon. Jeg tviler nemlig på at det er noen som orker å ta på seg jobben med å lære denne fyren logikk og rasjonell tenkning. Det kan dog tenkes at dersom kursinstruktøren får noen klimatisk initierte bank-transaksjoner, kan det være at noen tar på seg oppdraget. Mye penger kan som kjent få selv den dårligste bank på fote igjen, og sikker også en og annen kursinstruktør til å lide i noen få timer.

Den samme Shoaib Sultan var forøvrig Miljøpartiet De Grønne sin kandidat til ordførervervet i Oslo. Samme Sultan er i dag medlem i finanskomiteen i bystyret i Oslo kommune. Det er bare å håpe at Sultan klarer å håndtere Oslo kommunes penger på en mer rasjonell måte enn hva han presterte under ed i Sandefjord tingrett.

Hele transkripsjonen med vitneutsagnet til Shoaib Sultan er å finne i vedlegg 3 i anken til Agder lagmannsrett.

Vitnet Sturla Hansen

Sturla Hansen (oppdaget 09.03.2017 at Facebook-kontoen hans er slettet, legger derfor ut en link til et foto av Sturla Hansen) er også den som republiserte det første angrepet mot meg fra Øivind Bergh, en bloggpost som hadde tittelen “Ytre høyre med grov persontrakasering på nett” – og som opprinnelig ble publisert på Dagsavisen DOT no/nyemeninger. Etter klage fra minst en annen som var krenket av Øivind Berghs påstander ble den slettet av Dagsavisen. Bergh sørget da for å få den publisert på Sturla Hansen sin blogg.

Selv etter gjentatte henvendelser til, og forsøk på å få Sturla Hansen til å slette personangrepet og ærekrenkelsene ovenfor meg, ble bloggposten stående helt til Sturla Hansen ble varslet at han ville bli stevnet dersom han ikke slettet ærekrenkelsen. Her er lenke til en kopi av den bloggposten slik den opprinnelig så ut på bloggen til Sturla Hansen: Øivind Berghs «Ytre høyre med grov persontrakassering på nett».

Det som er saken i forhold til Berghs første personangrep, er at han ikke har noen legitime grunner for å påstå at jeg skal være en eksponent for denne type antisemittisme i norge. Det er fri fantasi fra Bergh, og det har aldri vært lagt frem noe dokumentasjon på at påstanden har gyldighet.

I vitneboksen fikk Sturla Hansen et spørsmål fra min daværende advokat som lød omtrent som dette: Hvorfor slettet ikke du påstandene om Krudtaa, til tross for at du flere ganger var blitt oppfordret om å gjøre det? Svaret fra Sturla Hansen var som dette (muligens ikke ordrett, men betydningen er eksakt den samme):

“Jeg mener det er godt dokumentert via lenkeartikler i bloggposten til Øivind Bergh”

Påstanden fra Sturla Hansen var enten blank løgn, eller en grov usannhet. Årsaken er fordi ingen av de artiklene Bergh har lenket til i bloggposten omtaler meg, verken direkte eller indirekte. Man skal mao. ha en livlig fantasi for å kunne påstå noe slikt i en rettssal, og slik jeg oppfatter det skal man være temmelig ondskapsfull for å komme med en slik uansvarlig påstand i retten, under ed – i denne konteksten, hvor jeg altså var anklaget for å ha fremmet antisemittisme, og at jeg skulle være en antisemitt. Men som mange etterhvert har fått erfare skyr endel nett-troll ingen midler får å få tatt knekken på sine meningsmotstandere, enten det er på Internet, eller i norske rettssaler.

Vitnet John Færseth

Vitneutsagnet til John Færseth gikk mer på beskrivelse av diverse nettsteder som jeg hadde lenket til. Som vanlig var dette en usannsynlig irrelevant og upresis gjengivelse av faktiske forhold fra Færseth hvor han uttaler seg om innhold på Internet jeg aldri har lenket til, og hvor han kommer med påstander om innhold på flere nettsteder som ikke har noen relevans i forhold til meg. Det mest alvorlige var når Færseth påstår at jeg hadde kommentert under en bloggpost på Nyhetsspeilet som Færseth hevdet det var noe antisemittisk innhold i.

Siden jeg aldri har lenket til noe antisemittisk innhold på Internet, fikk jeg min advokat til å spørre Færseth hvor i den aktuelle artikkelen dette antisemittiske skulle være å finne. Da kom det tørt tilbake fra Færseth at han bare hadde husket feil.

Så uansvarlig går det altså an å være i en rettssal. For de som kjenner Færseths retorikk i det offentlige rom om mennesker han ikke liker meningene til, er dette bare ett tilfelle av en lang rekke grove personangrep fra denne forfatteren og journalisten.

For ordens skyld: Her er den aktuelle bloggposten på Nyhetsspeilet som jeg lenket til og kommenterte under, og som Færseth uten å blunke påsto at det skulle være antisemittisk innhold i: Overgrep mot Snåsamannen Gjerstad.

Leser man den bloggposten bør det være innlysende at både den og min kommentar er uten antisemittisme.

Hvor uredelig journalist og medieviter John Færseth kan opptre i det offentlige rom er bl.a. godt forklart i bloggposten «Det journalistiske dopet – John Færseth og Dagbladet«.

Her er et bilde av den såkalte journalisten og medieviteren John Færseth – i en illustrasjon jeg satt sammen til bruk i bloggposten jeg viser til over:

Advokat Jon Wessel-Aas sin rolle i justismordet

Etter dommen fra Sandefjord tingrett tok advokat og «ytringsekspert» Jon Wessel-Aas over jobben som prosessfullmektig for nett-trollet Øivind Bergh. Wessel-Aas vil nok for de fleste fremstå som en beskytter av ytringsfriheten. Det de færreste er klar over er at dette er svært misvisende. Årsaken er rett og slett at Wessel-Aas ser ut til å mene at ytringsfriheten kun gjelder for noen utvalgte.

På bloggen til Wessel-Aas står det noe viktig som både Wessel-Aas og Øivind Bergh ikke ser ut til å ha forstått betydningen av:

«Den som saksøker noen for å ha fremmet ærekrenkende beskyldninger mot seg, har selvfølgelig bevsisbyrden for at den saksøkte faktisk har ytret en slik beskyldning. Men det er den som har fremmet beskyldningen som må føre bevis for og begrunne hvorfor beskyldningen var berettiget – først og fremst ved å bevise at det var faktisk grunnlag for den. Også dette er et utslag av uskyldspresumsjonen. Uten en slik regel, ville folk kunne beskylde andre for hva som helst»

Det kan mao. virke som at Wessel-Aas er opptatt av beviser i ærekrenkelsessaker. Det Wessel-Aas ikke skriver på bloggen sin er at han freidig ber om bevisavskjæring av motpartens bevis, uansett hvor relevante og viktige disse måtte være.

I følge tvisteloven har partene en rett og en plikt til å presentere de bevis for retten som kan oppklare saken. Når jeg forberedte saken i lagmannsretten, forsto jeg viktigheten av å kreve visning av en eller flere videoer i retten. I sivilrett kan vitner nemlig si omtrent hva de vil, og allikevel slippe unna med det. I mitt tilfelle handlet det om at to av vitnene, Shoaib Sultan og John Færseth, både som vitner i rettssaken i tingretten, og i det offentlige rom – har vist seg å kunne stemple folks ytringer som antisemittiske, til tross for at ytringen er fri for antisemittisme. For de som har lest de avslørende opplysningene i denne bloggposten om Shoiab Sultans irrasjonalitet i forhold til konspirasjonsteorier og antisemittisme – er hvertfall jeg i liten tvil om at Shoaib Sultan uten å blunke kunne komme til å påstå at innholdet i videoene det var snakk om – inneholdt antisemittisme.

De som ikke har vært i en sivilrett, og urettmessig blitt dømt for å være noe de ikke er, vil neppe forstå betydningen av aktiv bruk av beviser. Siden jeg selv har opplevet hvor lett det er å fremme usanne påstander i rettslokalet (ref. påstandene til de tre vitnene til Bergh i tingretten), skjønte jeg at hvis jeg skulle ha en mulighet til å få renvasket meg – måtte jeg få vist en eller flere videoer som Bergh påstår skal fremme antisemittisme.

I denne bloggposten fra Øivind Bergh:
https://bloggenbergh.wordpress.com/2013/06/17/tore-b-krudtaa-og-de-hoyreekstreme-konspiranoide/

kommer Bergh bl.a. med følgende påstander mot meg og mine YouTube kilder:

Vrøvl 3: ”Krudtaa har aldri fremmet antisemittiske påstander”
Jasså? Selv om hans egne skrivierier overflatisk sett ikke inneholder jødefiendtlige utsagn er han ekstremt pågående, for ikke å si aggressiv, i sin promotering av antisemittiske konspirasjonsteorier, teorier som for en stor del kommer fra ytterste høyre i USA. Selv om Krudtaa i sine skriverier er flink til å strippe konspirasjonsteoriene for antisemittiske uttrykk er det lett å gå til kildene. Jeg anbefaler leserne å gjøre det, og se hva Krudtaa egentlig promoterer. Det gjelder påstander om den amerikanske sentralbanken, om den såkalte Bilderberger-gruppen, og om FNs Agenda 21.

Her påstår Bergh først at jeg fremmer antisemittiske påstander. Deretter påstår Bergh at disse antisemittiske påstandene skal være å finne i mine kilder. I dette tilfellet (ref. innholdet i bloggposten til Bergh) kan det kun dreie seg om disse kildene:

Foredraget Agenda 21 Explained:

Samt foredraget «Second Look at the Federal Reserve», av Edward Griffin, og dokumentarfilmen The Secret of Oz. Begge disse kan finnes i bloggposten «Med nytt syn på økonomien»:
http://www.monsanto.no/index.php/no/okonomiske-muligheter/231-med-nytt-syn-pa-okonomien

Det som er fakta her, er at samtlige av disse kildene er totalt fri for antisemittisme.

Jeg er altså anklaget for å være en antisemitt og en som fremmer antisemittisme, og at denne antisemittismen skal være å finne disse kildene. Spørsmålet som melder seg nå er hvordan man klarer å renvaske seg fra slike anklager, i en rettssal, hvis man a) ikke kan få en bekreftelse fra motparten på at kildene ikke inneholder antisemittisme, eller b) ikke tillates å vise kildene i retten?

Hadde motparten kommet med en erklæring om at innholdet var uten antisemittisme ville det vært greit å ikke vise videoene, eller deler av disse. Men siden Bergh ikke kommer med en fullstendig tilbaketrekking av anklagene i prosesskriv, blir det utopisk å tro at en dommerne automatisk vil tro på mine påstander i retten. Det er slett ikke umulig at selv om Bergh hadde kommet med en full tilbaketrekking av anklagene, at hans vitner, enten Shoaib Sultan eller John Færseth, allikevel i retten kunne komme til å påstå at det skulle være antisemittisk innhold i videoene.

Mitt utgangspunkt, og med rettsfarsen fra Sandefjord tingrett friskt i minne, var det derfor helt avgjørende at jeg kunne vise en eller flere av disse kildene i retten – slik at dommerne selv kunne se og høre at kildene var fri for antisemittisme.

Når det gjelder Jon Wessel-Aas sin rolle i rettsfarsen handler det først og fremst om noe jeg oppfater som en uetisk oppførsel, bl.a. ved at han aktivt oppfordrer retten til å nekte meg å benytte mine viktigste bevis i saken. Ser man disse kildene blir det nemlig klart at anklagene om antisemittisme i forhold til disse kildene var totalt grunnløse. Det er også uvirkelig å se hvordan en profilert ytringsfrihets-ekspert i media fremstår som ytringsfrihetens forkjemper, men når han skal praktisere jussen rundt dette, arbeider han aktivt for å kneble min rett til å ytre meg, og ikke minst – min rett til å få saken behandlet på nytt, slik at jeg i det minste kan få en mulighet til å få renvasket meg fra alle de usanne påstandene fra Bergh.

Her er noe av det Jon Wessel-Aas skriver i prosesskriv til lagmannsretten den 28.08.2015, angående to av videoene:

wessel-aas-2-videobevis

Her er en kopi av hele prosesskrivet fra motparten.

Her er  lagmannsrettens respons: Blir lagt ut senere.

Det kommer mer om Jon Wessel-Aas’ påstander om  denne saken, senere.

Hva var det egentlig dommeren tok med av Berghs påstander om meg i dommen?

Det var nemlig ikke mye. Her kommer snart en gjennomgang av dette:

Har Øivind Bergh praktisert nettmobbing og sjikane av andre personer i det offentlige rom?

Elin Gregusson var tidligere medlem av en rettssikkerhetsgruppe – en gruppe ledet av stortingspolitiker Ulf Leirstein. Dette kommentaren fra Gregusson på Facebook er for å si det diplomatisk – ganske avslørende i forhold til metodene Bergh benytter for å sverte mennesker han ikke liker meningene til:
En dag i havforsker Øivind Berghs liv

Her et eksempel på hva Bergh sprer om seg med av grove ærekrenkelser, som i realiteten er rettet mot samtlige i den gruppa han skal ødelegge omdømmet til, mot Norgespartiet, og useriøse kommentarer om Marius Reikerås. Kommentaren er postet 05.06.2014 kl. 12:48. Den kommentaren og flere andre kommentarer med grove personangrep under samme artikkel på Dagbladet er postet mens han var innstemplet som statslønnet forsker ved Havforskningsinstituttet:

bergh-paastand-antisemittisme-rettssikkerhetsgruppen-

Her er dokumentasjon på mer netthets fra Bergh denne dagen (bl.a. 9 kommentarer postet i arbeidstiden som statslønnet forsker), og dette kun fra kommentarfeltene under den samme artikkelen på Aftenposten.

Her er flere eksempler som viser at Øivind Bergh ikke kvier seg for å benytte store deler av arbeidsdagen ved Havforskningsinstituttet til arbeide som neppe inngår i hans stillingsinstruks ved det samme instituttet. Bergh er en statsansatt forsker, og med det betalt av skattebetalerne. Er denne type aktivitet i arbeidstiden godkjent av Øivind Berghs arbeidsgiver – Havforskningsinstituttet?
Øivind Berghs kommentarer i arbeidstiden den 12.09.2013, med kopi av timeliste fra Havforskningsinstituttet (PDF).

Dag Fallet er en aktiv samfunnsdebattant, bl.a. via egen blogg. Han har i flere år blitt utsatt for grov sjikane og ærekrenkelser fra Øivind Bergh. Her har Fallet skrevet litt om Berghs nettaktivitet:
Øivind Berghs nettadferd (something smells fishy)
Skeptikernes angrep på dissidenter

Skrevet av Tore B. Krudtaa
Besøk gjerne min varslerside her: www.monsanto.no

Fotnoter

Her er dommen, med mine kommentarer (PDF)

Nye Snowden dokumenter avslører statens bruk av internett-troll

Nett-troll er fæle folk (Forskning.no)

Sadistiske nett-troll (Norsk Helseinformatikk, nhi.no)

Nett-troll er psykopater (side3.no)

18 kommentarer

  1. Til opplysning: Trond O. Kolby Meier er en av nett-troll-klakørene inne på netthat- og sjikane-gruppa på Facebook som nett-trollet Øivind Bergh i sin tid opprettet. Gruppa har nå endret navn fra «Vi som er blokkert fra Fri Presse… eller ville ha blitt det» til «Vi som foretrekker fakta». Egentlig burde gruppa hatt navnet «Vi som elsker å spre sjikane og hets om personer vi ikke liker meningene til». Det er heldigvis langt fra alle i den gruppa som støtter det hatet gruppa står for, av den enkle årsak at det må være mange der som ikke aner hva slags gruppe de er lagt til. Det er jo dessverre slik på Facebook at folk kan legge andre til i grupper uten å først be om aksept (noe Facebook snarest burde se å endre). Her er lenke til hatgruppa:
   https://www.facebook.com/groups/216909185137604/

   Etter kaffekaster-episoden til Bergh, hvor TV2 og Norges Miljøvernforbund (NMF) foreviget Bergh som løp som en feig hund fra kameraene når han ble konfrontert med hans stygge insinuasjoner om lederen i NMF, har Bergh meldt seg selv ut av Facebook.
   Kurt Oddekalv møter nett-trollet Øivind Bergh:

   I utgangspunktet hadde jeg tenkt å slette denne «Du er dømt» kommentaren fra Meier, men den kan jo like godt stå her som et eksempel på hvor lite kildekritikk disse nett-trollene og nett-troll-klakørene faktisk utviser i det offentlige rom.

   Det er faktisk påfallende hvordan mange i denne hatgruppa som Bergh startet, fortsetter å male på det at jeg skal være dømt og at jeg må ta konsekvensene av dommen. Til det har jeg å si følgende. Ingen har så langt klart å vise til noe f.eks. antisemittisk eller høyreekstremt fra meg. Selvfølgelig akter jeg da heller ikke å holde kjeft om det justismordet jeg er utsatt for.

   Kan f.eks. denne Trond O. Kolby Meier klare å vise til noe antisemittisk eller høyreekstremt fra meg, eller i noe av det jeg har lenket til på Internet? Et eksempel holder? Eller er det nå slik Meier at du også stikker avgårde som en feig hund med halen mellom beina når når man etterspør bevis? Ingen bevis ble noen gang fremlagt i Sandefjord tingrett (eller noen andre steder). Kun noen rabiate ytringer fra Bergh, hans advokat Liv Torill Evenrud, og ikke minst hans tre vitner, Shoaib Sultan, John Færseth og Sturla Hansen (som jeg har omtalt i bloggposten ovenfor).

   Likt av 1 person

  2. PS, beklager å måtte si dette Trond, men når man kikker på bilder av deg, så er det ikke spesielt vanskelig å forstå hvorfor du reagerer slik du gjør mot Tore … 😉

   Liker

  1. Jada, jada fanatiske nett-troll og brunskvettere som deg synes det er fryktelig morro. Jeg kjenner at din kommentar her resulterer i at jekslene mine begynner å skjelve. Men hva skal den nye bloggen (Gaiagalskap) føre til, annet enn at du nett-troll eksponerer galskapen i det du selv representerer via dine usanne anklager og falsk argumentasjon? En blogg som er dedikert personangrep… ikke måte på hva slags metoder nett-troll benytter seg av i dag for å stappe seg selv ned i sin egen gjørme.

   Liker

 1. Denne kommentaren gjelder Shoaib Sultans fantastiske uttalelse om at alle konspirasjonsteorier ender med jødene som de skyldige (eller noe i den dur). Jeg har aldri lagt merke til herr Sultan før, og har/hadde ingen oppfatninger om ham eller hva han står for i norsk offentlighet, men etter dette kan jeg i hvert fall assosiere hans navn med en sjokkerende uredelig og manipulatorisk, skjønt også klønete, uttalelse. Under ed i norsk rett.

  Men, når det gjelder dette med å gå tilbake til før starten, tror jeg jeg kan tolke den delen av uttalelsen på en mer meningsfull måte. Når jeg leser avsnittet, tenker jeg han taler om folk som til å begynne med ikke *ytrer* noe om at jøder skal stå bak, men at om man så går dem på klingen og ber om/presse frem en redegjørelse, så endrer konspirasjonshistorien seg og konspirasjonsteoretikeren ender med å forklare at nei, bak den skyldige som først ble pekt ut, står i siste ledd jøder.

  Hvilket i seg selv utgjør en fantastisk konspirasjonsteori. I stedet for at jøder står bak alt som er vondt og vanskelig, så er det nå jødehatet som ligger under alle verdens konspirasjonsteorier!!!

  Jeg har ikke sett tingrettens dom i denne saken, men jeg har egne dårlige erfaringer. I de avgjørelser jeg har sett, er domspremissene oftest skrevet slik at det ikke er mulig å avgjøre hva retten egentlig har trodd og festet seg ved av de fremlagte bevis. Dermed kan en tøvete dom fremstå som uangripelig, for uansett hvor mye du påviser tøv i vitnemålene, kan retten benekte at den har lagt DEN uttalelsen til grunn. Ikke det at retten noen sinne benekter, den forblir fullstendig taus. Nettopp denne tausheten er et betydelig maktmiddel. Ikke rart folk føler seg avmektige!

  Jeg er kommet til at det er helt nødvendig i et rettssamfunn, at hver dom er skrevet på en helt profesjonell måte, hvor det er helt klart uttrykt hvilke faktiske forhold dommen bygger sin rettsanvendelse på, og hvorfor retten har valgt å legge disse faktiske forhold til grunn. Retten må spesielt ha en ubetinget plikt til å redegjøre for alle påberopte bevis som trekker i annen retning. Videre må retten klargjøre hvilke rettslige prinsipper og andre rettskilder den bruker og hvilke vilkår disse rettssetningene oppstiller, og hvordan de nevnte faktiske forhold oppfyller disse vilkårene. Også her må det være en ubetinget plikt å klargjøre alle forhold som kunne tyde på at vilkårene IKKE er oppylt.

  Likt av 2 personer

  1. Hei og takk for kommentaren. Dommen fra tingretten med mine kommentarer er å finne her:

   Klikk for å få tilgang til dommen-krudtaa-vs-bergh-med-kommentarer-til-justismordet.pdf

   Det som er oppsiktsvekkende med dommen er at dommeren påstår at Øivind Bergh hadde grunnlag for sine påstander om meg og mine kilder – men uten å vise til faktiske bevis som underbygger dommerens påstander. Det finnes altså ikke i dommen noen referanse til noe jeg har lenket til av kilder på Internet, eller selv ytret (skrevet eller sagt), som viser at havforsker Øivind Bergh har grunnlag for de alvorlige anklagene han fremmer mot meg mange steder i det offentlige rom.

   Dommen er mao. fri diktning – antakelig basert på den frie diktningen fra Øivind Bergh, hans daværende advokat Liv Torill Evenrud, og de tre vitnene Shoaib Sultan, Sturla Hansen og den nå beryktede journalist og medieviter John Færseth. Når det gjelder sistnevnte brunskvetter, eller en som bør omtales som yrkes-brunskvetter, har jeg vist hvor grove usannheter Færseth fremmer i det offentlige rom her:

   DET JOURNALISTISKE DOPET – JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET:
   https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

   Bloggposten jeg lenker til ovenfor, om det journalistiske dopet, er også vist til i denne replikken i Dagbladet:

   NORGESPARTIET – EN SAMFUNNSTRUSSEL?
   http://www.dagbladet.no/kultur/norgespartiet—en-samfunnstrussel/65359423

   Liker

 2. Nå har jeg begynt å lese dommen. Jeg fant – og reagerer på dette avsnittet, i rettens vurdering: (husk at en dom alltid har fire deler, en innledende oversikt, hver av partenes anførsler, og til sist dommerens/dommernes vurdering. Når partenes anførsler gjengis, vil også deres eventuelt uriktige eller urimelige anførsler gjengis, men her er altså rettens vurdering):

  «Krudtaa har dessuten linket til sider som inneholder en rekke artikler som dypest sett har et
  antisemittisk opphav. Det er vist til artikler som gjelder Bilderberger-gruppen, Rotschildfamilien,
  osv»

  Jeg tenker at dommeren her forveksler SIDE med NETTSTED.

  Godt gjort…

  Apropos, Er det sant at disse nettstedene har artikler «som dypest sett har et antisemittisk opphav»? Dette er et underlig utsagn, hva menes med opphav, og hva menes med «dypest sett»? En artikkel kan ha et antisemittisk INNHOLD, det kan jeg forstå, men et opphav som først blir antisemittisk ved et dypeste ettersyn, hva er nå det? Dette lyder i mine ører som et forsøk på å si at man ikke har funnet klare trekk av antisemittisme, men klarer ikke å frigjøre seg fra en (tvangs-)tanke om at det må være noe antisemittisk der. Sikter retten til at forfatterne av disse artiklene er antisemittiske, eller mener han at de tankene som uttrykkes har slektskap, kanskje har utviklet seg over tid og over et persongalleri, av antisemittiske tanker?

  Jeg finner det kritikkverdig at en norsk domstol legger til grunn så diffuse «fakta». For at et faktum skal kunne fungere som grunnlag for en rettsanvendelse, må det være et bestemt faktum. Altså et konkret faktum. Hvordan falsifiserer man rettens utsagn her? Jeg er ikke jurist, men jeg mener det må være, og er det ikke det, så må det bli (ved lovendring), en saksbehandlingsfeil når faktum er så svevende i sitt innhold at det ikke lar seg falsifisere.
  I det aller minste skulle retten ha påvist minst én artikkel fra hvert nettsted, som oppfyller de kriteriene han legger til grunn som faktum.

  Nå leser jeg videre i morgen, og er spent på om retten drøfter om du (Krudtå) visste at disse nettstedene førte slike artikler. For det er jo spørsmål om sannhetsbevis, Retten skal da ta stilling til om det var sant at du var antisemitt osv, ikke om Bergh hadde unnskyldning for å tro det. (Atter: jeg er ikke jurist. Hvis det gjelder om Bergh hadde unnskyldning for å tro, så er rettens beskrivelse av gjeldende rett villedende på dette punktet.)

  Likt av 1 person

 3. Hei, jeg skrev ovenstående før jeg oppdaget ditt tilsvar. Det var ikke meningen å etterplapre deg…

  Det slår meg at her har vi kanskje et annet eksempel på noe jeg mener er riv ruskende galt i rettsvesenet. Det heter seg at man skal ha mulighet til å gjøre seg kjent med motpartens beviser på forhånd, slik at man har god anledning til å utarbeide en kontradiksjon. Men slik rettssaker gjennomføres her på berget, er dette en dårlig vits, særlig når det gjelder vitnebevis.

  I den anledning vil jeg spørre, hvor mange «faktiske forhold» kan du identifisere at dommeren har lagt til grunn i sin dom, som du ikke visste om at ville bli anført før rettssaken? Jeg mener nå slike helt konkrete faktiske forhold som er falsifiserbare i prinsippet. Det er ikke mulig å falsifisere en påstand om at Aftenposten på et eller annet uspesifisert tidspunkt har publisert artikler med uspesifisert type «dypest sett antisemittisk opphav». Det ville kreve en detaljert gjennomgang av samtlige artikler publisert av Aftenposten pluss nærmere drøftelse av alle de artikkelen som ved gjennomgang kan flagges for nærmere undersøkelse. Dette lar seg ikke gjøre i praksis.

  Hva fikk du egentlig vite at disse vitnene skulle belegge? Husk at alle bevis, herunder også vitnebevis, føres for å godtgjøre konkrete anførsler om faktiske forhold som oppfyller vilkårene i de rettsreglene som parten ønsker at retten skal anvende.

  Hva fikk du vite om hvilke artikler som var angivelig antisemittiske, høyreekstreme, osv? Andre anførsler som ble fremsatt og fikk betydning for saken (for rettsanvendelsen) under selve hovedforhandlingen?

  Likt av 1 person

 4. Kunne ikke dy meg, leste litt videre.

  » Selv om det ikke kan kreves at man går god for alt som står på nettsteder man linker til, må det kunne forventes at man har en viss oversikt over hva som er hovedtendensen på slike nettsteder, når man linker så massivt til dem som Krudtaa har gjort.»

  Hvorfor må det kunne forventes?

  Om du hadde hatt «oversikt over hovedtendensen», hva så? Skulle du ikke linke til en artikkel du fant interessant?

  Massivt? Hvor mange linker er «massivt»? Ble det ført bevis for antall lenker *** til ett og samme sted ***?

  Dommeren bør stave ut logikken nøyere. Hvor mange lenker var det til ett nettsted?

  Dersom det er mange lenker til ett nettsted, så tyder det på at du leser en del på nettstedet. Eller at noen andre leser en del på nettstedet, og deler med deg artikler som underbygger noe du er interessert i. I første fall er det sannsynlig at man blir kjent med «hovedtendensen» — forutsatt at nettstedet har en tydelig «hovedtendens».

  Har disse nettstedene en «hovedtendens»?

  «Retten har ikke tilstrekkelig grunnlag for å stemple noen av nettstedene som Bergh har vist til, for i seg selv å være antisemittiske eller høyreekstreme. Det er imidlertid på det rene at det florerer med innlegg som det er naturlig å tolke slik på mange av de nettstedene Krudtaa
  har linket til»

  Hva med å linke til Facebook? Hva florerer der?

  Hva med kommentarspaltene under artikler som berører innvanding på nrk.no og andre riksmedier? Hva florerer der? Blir det berettiget å stemple meg som fremmedfiendtlig dersom jeg linker til en artikkel om solformørkelser på norske riksmediers nettsteder?

  Hvordan vet dommeren at det «florerer» med innlegg som «det er naturlig å tolke slik»? Har det vært bevisførsel rundt dette? Har du hatt mulighet og anledning til kontradiksjon? Høyesterett har funnet i en dom jeg leste, hvor det handlet om et eiendomssalg, at selv om et moment var nevnt under saksforberedelsen, var kontradiksjonsretten ikke ivaretatt da det ikke var åpenbart at det angjeldende forhold ville bli sentralt i saken. Lagmannsrettens dom ble da opphevet. Formålet med saksforberedelsen er at saken blir så godt opplyst som det er mulig med overkommelig innsats for partene.

  Likt av 1 person

  1. Du skriver bl.a. dette:
   «Hvordan vet dommeren at det «florerer» med innlegg som «det er naturlig å tolke slik»? Har det vært bevisførsel rundt dette?»

   Det vet han ikke. Det var ikke noe bevisførsel som viste at det var naturlig å tolke det slik dommeren tolker det. Det er blank løgn, eller i «beste fall» grenseløs dumskap – fra dommeren. Og det er også årsaken til at det i dommen ikke finnes noen konkrete referanser til noe jeg har ytret eller skrevet, eller noe jeg har lenket – som er «naturlig å tolke slik».

   Dommen er jo i seg selv et godt eksempel på stråmannsargumentasjon. Litt av et «kunststykke» av dommeren – at han selv praktiserer samme type argumentasjonsteknikk som den jeg saksøkte (utstrakt bruk av stråmannsargumentasjon) for å legitimere ytringene til den jeg saksøkte.

   Et minstekrav fra en dommer som dømmer noen, burde jo være at bevsene vurderes, og at hvis det er noen relevante beviser, slik dommeren egentlig påstår i dommen, at det trekkes frem hva det skulle være i bevisene som legitimerer de påstander dommeren fremmer – og som danner grunnlaget for dommen. Ingenting av dette gjøres av dommeren. Men ikke overraskende for meg da jeg vet at morparten ikke har noen reelle beviser å vise til. Pga. dette faktum, fremstår dommen som et bevisst karakterdrap av meg – og et karakterdrap av en varsler og en samfunnskritiker. Alternativet er at dommeren er stokk dum, og ikke aner hva han gjør. Uansett hva svaret er – er det svært urovekkende. At lagmannsretten og Høyesterett lar en dom som dette forbli slik den er, er enda mer urovekkende. Ikke bare urovekkende, hvis ikke dommerne i lagmannsretten og høyesterett er stokk dumme, er vel svaret at også de er korrupte.

   Det hører med til denne begredelige historien at Høyesterett ikke begrunnet hvorfor de avslo min anke. Eneste fabrikerte begrunnelse de viste til, var at den var enstemmig. Det kan de gjøre fordi Stortinget har vedtatt paragrafer i Tvisteloven som legitimerer at dommere kan unnlate å begrunne en dom, så fremt den er enstemmig. Nå er det jo slik at teoretisk sett kan en domstol ha rett i sine vurderinger i en sak. Men all den tid Stortinget har lagt til grunn for at en rettsinstans kan unnlate å begrunne hvorfor de har kommet frem til avgjørelsen, så er det heller ingen som kan vurdere om den er korrekt. Ergo har vi her et eksempel på at dommere i Høyesterett har opptrådt høyst uetisk – ved å unnlate å begrunne avvisningen av anken, og ved det bevist at de i denne saken er korrupte. At de er korrupte er jo opplagt, enhver rettsinstans som ikke begrunner sin avgjørelse er pr. definisjon korrupt. Det er også et bevis på at vi har et korrupt Storting – helt til et Storting opphever de like korrupte paragrafene i Tvisteloven som dommerne i domstolene kan gjemme seg bak.

   «Hva er korrupsjon?
   Ordets opprinnelige latinske betydning er en korrupt person en som mangler integritet. Korrupsjon har altså å gjøre med uetisk oppførsel….»
   https://www.norad.no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse/hva-er-korrupsjon/

   Liker

 5. «Etter rettens oppfatning er det dessuten åpenbart at en analyse av en mulig sammenheng
  mellom høyreekstreme standpunkt og alternativmedisin/vaksinekritiske holdninger, slik
  Bergh har foretatt, er legitim og ligger innenfor ytringsfriheten. »

  Slik kan man bortforklare hva som helst. Dommeren gjenga følgende uttalelse fra Bergh:

  » Eksponenter for denne
  typen antisemittisme i Norge er blant annet Hans Gaarder, Tore Krudtaa, signaturen «J.
  Johansen» og nynazisten Tore W. Tvedt og hans «Vigrid»»

  hvor «denne type antisemittisme» refererte tilbake til følgende, også gjengitt av dommeren:

  «Nyhetsspeilet er ellers kjent for påstander om at verden blir styrt av noen (jødiske)
  bankfamilier, særlig gjennom den såkalte «Bilderberger-gruppen». Dette er en type
  konspirasjonsteori som er felles for ytre høyre og ekstreme muslimer».

  Forut for dette har Bergh muligens satt seg fore å gjøre en «analyse av mulige sammenhenger», men han bruker personkarakteristikker som PREMISS, ikke som noe han analyserer. Han presenterer som et faktum og som et UTGANGSPUNKT for en eventuell analyse, at de nevnte personer er «eksponenter for denne type antisemittisme».

  La meg prøve: «Tingrettsdommer Anders Nesheim er en svindler og en rundbrenner. Derfor er sakførsel forbundet med risiko for å få herpes.» Dette var mitt forsøk på en analyse av en mulig sammenheng mellom rundbrenning og kjønnssykdom. Eller var det mellom sakførsel og kjønnssykdom, det går litt rundt for meg. Helt klart innenfor ytringsfriheten, uansett.

  Norske domstoler er den svimlende omtrentlighetens paradis.

  Denne dommeren er så dum at han nesten ikke har injurierende evne.

  Jeg undres forresten på om herr Sultan egentlig hadde kun disse konspirasjonsteoriene her, (at verden styres av noen få) i tankene, og fullstendig glemte alle andre konspirasjonsteorier, chemtrails, verdenskommunismen, dyrets tall er 666, osv. Nevnte jeg tobakksindustrien? Den konspirasjonen er jo i dag akseptert som et historisk faktum, men uten noen spesiell tilknytning til jødedom.

  Likt av 1 person

  1. Hahahahahahaha…!

   Herlig analyse av Enrique Perez-Terron!

   Jeg lo godt gjennom alle kommentarene. En perle! Må bare sitere dette:

   «Denne dommeren er så dum at han nesten ikke har injurierende evne.

   Jeg undres forresten på om herr Sultan egentlig hadde kun disse konspirasjonsteoriene her, (at verden styres av noen få) i tankene, og fullstendig glemte alle andre konspirasjonsteorier, chemtrails, verdenskommunismen, dyrets tall er 666, osv. Nevnte jeg tobakksindustrien? Den konspirasjonen er jo i dag akseptert som et historisk faktum, men uten noen spesiell tilknytning til jødedom.»

   Likt av 1 person

 6. Tore, hvilket av premissene i følgende syllogisme har du ikke skjønt?

  1. En antisemitt er en person som motarbeider jødene.
  2. Det er jødene som har makten i verden i dag.
  3. Som frittalende sannhetssøker er du en trusel mot makten.
  4. Øivind Bergh er maktens lydige undersått og tjener.
  5. Norske domstoler er underlagt makten.
  ————————————————————-
  => Du er en antisemitt og sikret nederlag i norske domstoler.

  Liker

  1. Litt av en kommentar det der fra «John Blund». Det første som slår meg når jeg leser kommentaren, er at Blund har fått alt for lite søvn, og at det har gått litt i ball for en som skriver om ting han ikke forstår.

   For å gjøre det enkelt for leserne å forstå hva du holder på med «John Blund»:
   Du skrev bl.a. disse påstandene:
   1) En antisemitt er en person som motarbeider jødene.
   […]
   => Du er en antisemitt og sikret nederlag i norske domstoler.

   Mine spørsmål til deg blir da som følger:
   a) Hvor har jeg motarbeidet jødene?
   b) Helt konkret: hva er det som får deg til å påstå at jeg er en antisemitt? Hva konkret er det jeg har skrevet eller lenket til på Internet som er antisemittisk?

   Husk at en referanse til dommen fra Sandefjord tingrett ikke har noen gyldighet her. For i dommen er det nemlig ikke fremlagt noen beviser på at jeg skal ha ytret noe, eller lenket til noe – som indikerer at jeg (eller at tekster i noe av det jeg har lenket til på Internet, eller innhold i videoer jeg har lenket til) skal:
   a) ha motarbeidet jødene
   og / eller
   b) være antisemttisk

   I dommen er det nemlig kun noen absurde og udokumenterte påstander fra en havforsker, og en dommer som ikke har forstått at for at en dom skal ha gyldighet, så må påstandene fra enten motparten eller han selv være underbygget med reelle beviser. Synsing og føleri hører nemlig ikke hjemme i en domstol hvis oppgave er å løse tvistesaker.

   *****
   OPPDATERING
   *****
   Mr. Blund klarte ikke å legge frem noen beviser for sin absurde påstand om at jeg skal være en antisemitt. Han fortsatte å kverulere nedenfor her, men uten at det kommer frem noe annet enn at fyren må ha store problemer med å skille mellom påstander og bevis. Til Mr. Blund klarer å fremlegge reelle beviser for de påstander han fremmer – slettes alle eventuelle nye kommentarer av ham. Anbefaler med dette Mr. Blund å ta seg en blund. God søvn kan være bra for så mangt.

   Liker

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s